Att tänka efter före PDF Skriv ut Skicka sidan

NY Times publicerade den 15 mars en tänkvärd artikel om vikten av att tänka efter före med anledning av situationen i Japan. Charity Rating sammanfattar och drar paralleller till Sverige.

I samband med jordbävningen och tsunamin i Japan har flera amerikanska insamlingsorganisationer startat insamlingar för att givare ska kunna ge sitt stöd till den japanska befolkningen. När artikeln publicerades hade amerikanska Röda Korset samlat in USD 34 miljoner till förmån för de drabbade i Japan.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan situationen i Japan och katastrofer som sker i utvecklingsländer med svaga regeringar och en låg beredskap för att hantera det oväntade. Japans regering anser sig i dagsläget kunna hantera situationen och har hittills endast accepterat hjälp från 15 av 102 länder som har erbjudit hjälp samt ett fåtal små specialistteam från ideella organisationer. Således är det endast en liten andel av de insamlade medlen som har en direkt påverkan på situationen i Japan.

NY Times har förstås ett amerikanskt perspektiv, men även i Sverige vill givare visa sitt stöd. Med stora svarta rubriker i pressen är det naturligt att människor blir engagerade. Därmed har också ett antal svenska organisationer påbörjat insamlingar till förmån för Japan. Några av de svenska organisationer som har systerorganisationer på plats erbjuder givare möjlighet att skänka pengar till den svenska organisationens katastroffond. Som givare är det viktigt vara medveten om att dessa pengar inte är reserverade för katastrofen i Japan, utan kan komma att användas i andra katastrofsituationer. Med den kunskapen i bakhuvudet kan man sen som givare fatta beslut om man fortfarande känner att det är relevant att ge ett bidrag.

Charity Rating vill uppmana till ett medvetet givande. Innan du skänker ditt bidrag bör du alltid reflektera över hur ditt bidrag gör mest nytta, vare sig det gäller katastrofsituationer eller utvecklingsprojekt.

Läs hela artikeln från NY Times här…

Vill du ge ett bidrag till någon av katastroffonderna hos de organisationer som finns på plats i Japan? Ta del av Charity Ratings Japanguide…

 

CHARITY RATING

Brahegatan 30, 7 tr, 114 37 Stockholm

0737-170573 
info[at]charityrating.org

Organisationsnummer: 802430-8788
Bankgiro: 5798-9980

 

Dela