Undersökning visar på svag målstyrning och resultatuppföljning inom ideell sektor PDF Skriv ut Skicka sidan

I slutet av september 2010 presenterade Connecta och FRII en undersökning med fokus på hur man mäter och redovisar resultat inom den ideella sektorn. En enkät skickades ut till FRII:s medlemmar och resultaten pekar på flera utmaningar som den ideella sektorn står inför. Bland annat konstateras att:

  • 67 procent upplever osäkerhet avseende hur effektiva olika projekt är och många upplever även svårigheter att finansiera projekt då de är svårkommunicerade till givare.
  • 73 procent upplever att det är svårt att redovisa resultat av verksamheten. Detta upplevs till högst grad av marknadschefer.
  • 60 procent av icke-beslutsfattare upplever inte att de är en organisation, medan endast 17 procent av beslutsfattarna upplever samma sak.

Studiens resultat bekräftar att Charity Rating har en viktig roll att spela för att lyfta givarnas perspektiv i diskussionen för att förbättra sektorns målstyrning och resultatuppföljning.

Läs hela studien genom att klicka här...

 

CHARITY RATING

Brahegatan 30, 7 tr, 114 37 Stockholm

0737-170573 
info[at]charityrating.org

Organisationsnummer: 802430-8788
Bankgiro: 5798-9980

 

Dela