Kampanjen KONY 2012 - Vad gör organisationen Invisible Children? PDF Skriv ut Skicka sidan

Organisationen The Invisible Childrens kampanj för att ställa Jospeh Kony inför rätta sprider sig som en löpeld över nätet och Charity Rating får mängder av frågor kring organisationens verksamhet och om det är ok att ge sitt stöd till dem. För att ge ett svar på dessa frågor följer här en snabbanalys av organisationen.

Finansiellt

Organisationen har sin bas i San Diego USA. Under förra året omsatte organisationen ca 50 miljoner kronor varav 12 miljoner kronor eller 24% gick till administration och insamlingskostnader. Ca 20% av dessa kostnader eller 4% av den totala omsättningen gick till de två grundarnas och VD:s årslöner på 700 TSEK per person. Organisationen har 47 anställda och ca 90 volontärer.

Ändamål

Den film som cirkulerar på nätet representerar två av organisationens tre ändamål. 1.  Att skapa filmer som uppmärksammar världen på LRA och 2. att mobilisera allmänheten till att stoppa LRA. Dessa båda ändamålsaktiviteter är både tydliga och har ett tydligt genomslag. Det tredje ändamålet för verksamheten är i korthet att restaurera Ugandas skolväsende och ge stöd till den ekonomiska utvecklingen i lokalsamhället. 44% eller ca 22 miljoner kronor av organisationens medel går till detta ändamål genom dess lokala organisation på plats i Uganda. Den demokratiska utvecklingen i Uganda ger enligt Sida en motsägelsefull bild. År 2006 hölls de första valen med ett flerpartisystem. Valen 2006 och 2011 har bidragit till att skapa förutsättningar för opposition, även om den fortfarande är svag. Samtidigt har regeringen tagit ett allt fastare grepp om statsmakten. Skyddet för de mänskliga rättigheterna är fastställt i den ugandiska konstitutionen men efterföljs inte tillräckligt. Situationen i landet är instabil och Ugandas regim och armé bryter med andra ord fortsatt mot mänskliga rättigheter.

Transparens

Det framstår som komplext att bedriva verksamhet i Uganda och av stor vikt att organisationen i detalj beskriver hur man går tillväga för att blåsa bort eventuella tvivel om att donerade medel går till landets regim och armé istället för till ändamålet. Tyvärr lever The Invisible Cildren inte upp till detta krav då organisationen inte är transparent nog. Charity Ratings amerikanska motsvarigheter Charity Navigator ger organisationen två av fem stjärnor för sin låga transparens och The Better Business Bureau (BBB) har inte lyckats genomföra en analys av organisationen då de inte svarat på BBB:s frågor.

Charity Ratings Slutsats och rekommendation

Det är tydligt att organisationen engagerar många i sin strävan att ställa Joseph Kony inför rätta. Engagemang leder till resultat och på denna punkt tror vi att organisationen har chans att lyckas. Organisationens verksamhet på plats kan vi dock inte säga någonting om då det inte finns någon information att analysera. Det som kan sägas är att organisationen verkar i en stat med icke demokratisk historia och upprepade brott mot mänskliga rättigheter. Detta sammantaget gör det svårt att rekommendera organisationen utan att kunna genomföra en djupare analys av deras arbetssätt. 

 

CHARITY RATING

Brahegatan 30, 7 tr, 114 37 Stockholm

0737-170573 
info[at]charityrating.org

Organisationsnummer: 802430-8788
Bankgiro: 5798-9980

 

Dela