Vårt ändamål PDF Skriv ut Skicka sidan

Givarnas intresseorganisation – din guide till ett meningsfullt givande.

Hjälpbehovet växer – men det gör också människors vilja att hjälpa. Det märks inte minst i det ökande antalet ideella organisationer. Idag finns det över en miljon aktiva hjälporganisationer runt om i världen. För givare som vill bidra till deras arbete kan det vara svårt att välja. Därför finns Charity Rating.

En opartisk rådgivare och källa till information

Charity Rating är givarnas intresseorganisation. Vårt uppdrag är att granska hur de ideella organisationerna arbetar och vilken nytta de gör med våra gåvor. För att lyckas med det måste vi vara opartiska, obundna och oberoende av den bransch vi granskar. Därför driver vi Charity Rating som en ideell medlemsförening, där du och alla andra som är intresserade av bättre kontroll och insyn i den ideella sektorn kan bli medlemmar.

Vi verkar för en god utveckling av den ideella sektorn

Vårt mål är att öka det ideella engagemanget och givandet. Med information, rådgivning och andra relevanta verktyg hjälper vi därför givare; privatpersoner, företag och stiftelser, att göra medvetna val i sitt givande. Sedan starten 2005 har vi samlat information om hundratals ideella organisationer och deras arbete i vår databas, så att det ska vara enkelt att jämföra och välja den aktör som förvaltar ditt bidrag bäst.

Ideella organisationer med fokus på effekt

Tack vare tydligt fokus på effektivitet skapar vi också förutsättningar för en professionalisering av den ideella sektorn, vilket i förlängningen leder till en större samhällseffekt. Egentligen är det självklart – ser vi ett tydligare resultat av våra insatser är det både enklare och roligare att utveckla hållbara och långvariga ideella engagemang.

MÅL, STRATEGIER OCH KAPACITET

MÅL: SKAPA EN HÅLLBAR OCH SKALBAR ORGANISATION

Strategi: Arbeta för att skapa en långsiktigt hållbar finansiell struktur. Öka antalet användare av våra tjänster, öka antalet medlemmar och bidrag från allmänheten. Skapa en insamlingsstrategi tillsammans med Charity Ratings styrelse.

MÅL: VIDGA VÅRT TJÄNSTEUTBUD

Strategi: Utveckla och genomföra en pilotstudie för att visa på hur impact measurement metoden kan implementeras i svenska ideella organisationer. Fortsätta att delta i debatten kring resultatmätning, impact investing, social bonds och overhead.

MÅL: BIBEHÅLLA VÅRT OBEROENDE OCH FÖRDJUPA VÅRT GRANSKADE

Strategi: Implementera Givarguiden 2.0 bedömningssystem som utvecklats av Charity Rating under 2013/2014, öka antalet organisationer i guiden och fortsätta arbeta utifrån vår unika utgångspunkt som oberoende granskare.

MÅL: BIDRA TILL EN TRANSPARENTARE SEKTOR OCH ÖKAT GIVANDE

Strategi: Genom att fortsatt informera och utbilda organisationerna i Givarguiden kring transparens, genomföra vår årliga granskning, publicera guider och rapporter för givare samt ge tips till organisationer.

CHARITY RATINGS KAPACITET

Charity Rating är den enda organisationen som verkar för givarnas intressen i Sverige. Med nästan 10 års erfarenhet har vi en unik erfarenhet från utvecklingen i ideell sektor och givande från privatpersoner, företag och organisationer. Med kombinerade erfarenheter från näringsliv och ideell sektor arbetar Charity Rating för en effektivare, transparent och professionell ideell sektor genom att vara oberoende, upplysande och vägledande.

  • Kvalificerad styrelse med erfarenhet från näringsliv och ideell sektor i Sverige och utlandet
  • Dedikerad personal som vill bidra till ett givande men hjärta och hjärna
  • Stort nätverk med engagerade och stöttande medlemmar och anslutna

 
Läs gärna mer om vad vi åstadkommit under de senaste åren i våra verksamhetsberättelser. 

 

CHARITY RATING

Brahegatan 30, 7 tr, 114 37 Stockholm

0737-170573 
info[at]charityrating.org

Organisationsnummer: 802430-8788
Bankgiro: 5798-9980

 

Dela