Titta närmare på de goda exemplen. PDF Print Email
There are no translations available.

Charity Rating vill genom sin rapport FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 visa hur de ideella organisationerna kan bli tydligare i sin kommunikation mot givare. Charity Rating menar inte att det finns en mall för hur organisationerna beskriver sina målsättningar och måluppfyllelse men att utmaningen ligger i att göra informationen lättillgänglig för givare och finansiärer.  Genom en tydlig kommunikation av mål och måluppfyllelse kan organisationen enkelt redogöra för var man lägger fokus och vilket resultat man har levererat vis a vis de mål man styr organisationen på. Genom att lyfta fram de goda exemplen vill vi inspirera och stödja andra organisationers utveckling.

Barnfonden

På förfrågan ges en kortfattad beskrivning av mål och måluppfyllelse i ett gemensamt dokument. Charity Rating anser att informationen är kortfattad, kvantitativ och lättförstålig.

Cancerfonden

Organisationen ger en kortfattad beskrivning av mål och måluppfyllelse i årsredovisningen. Charity Rating anser att informationen är kortfattad, kvantitativ och lättförstålig.

Ecpat

Verksamhetens måluppfyllelse redovisas i resultatsammanfattning på webbplatsen. Under fliken Mål och resultat beskrivs målsättningar och måluppfyllelse på lång och medellång sikt. Charity Rating anser att Ecpat ger en enkel och kortfattad redovisning av mål, aktiviteter och måluppfyllelse. Negativt är att samtliga aktiviteter och måluppfyllelse inte verkar finnas med i sammanställningen.

Kooperation utan gränser

På förfrågan ges en kortfattad beskrivning av mål och måluppfyllelse i gemensamt dokument. Charity Rating anser att organisationen ger en enkel och kortfattad redovisning av mål, aktiviteter och måluppfyllelse. Negativt är att målsättningar inte kvantifierats i möjlig utsträckning vilket gör den kvantifierade måluppfyllelsen något svårbedömd.

Skåne Stadsmission

Organisationens årsredovisningen beskriver mål och måluppfyllelse. Charity Rating anser att verksamhetens mål, aktiviteter och måluppfyllelse är lättillgängliga via organisationens årsredovisning. Uppdelningen håller en bra struktur där varje enskild del av verksamheten redovisas var för sig.

SOS-barnbyar

På förfrågan redovisar organisationen ett dokument med tydliga målsättningar och förklarande av måluppfyllelse i form av ett styrkort. Charity Rating anser att organisationen, i ett gemensamt dokument, på ett lättillgängligt sätt beskriver sina mål, aktiviteter och måluppfyllelse. Målsättningarna är kvantifierade och konkret beskrivna i form av styrkort.

Svenska Afghanistankommittén

På förfrågan ger organisationen beskrivning av mål och måluppfyllelse i gemensamt dokument som med tanke på organisationen storlek får betecknas som relativt kortfattad. Positivt är att den svenska verksamhetens aktiviteter, mål och måluppfyllelse finns separat specificerat. Negativt är att dokumentationen är på Engelska.

VI-skogen

På förfrågan ger organisationen en kortfattad beskrivning av mål och måluppfyllelse i gemensamt dokument. Charity Rating anser att organisationen, i ett gemensamt dokument, på ett lättillgängligt sätt beskriver sina mål, aktiviteter och måluppfyllelse. Målsättningarna är kvantifierade och konkret beskrivna i form av styrkort.

 
There are no translations available.

CHARITY RATING

Brahegatan 30, 7 tr, 114 37 Stockholm

0737-170573 
info[at]charityrating.org

Organisationsnummer: 802430-8788
Bankgiro: 5798-9980

 
There are no translations available.

Dela